Asociación Cultural Fuco Buxán

11ª MARCHA A PÉ FERROL – MUGARDOS

O Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol, convoca, como cada ano desde 2007, a 11ª MARCHA A PÉ FERROL – MUGARDOS, denunciando a ilegal, perigosa, antieconómica e innecesaria Planta de Gas de REGANOSA, instalada – coa complicidade das Administracións – no centro das nosas vidas.
A pé, en carro, en bici… ACOMPÁÑANOS na defensa da sostenibilidade da Ría e da Vida dos seus habitantes.
Saida, o venres 2 de Xuño, ás 17 hs, do Parque "Carmelo Teixeiro" en Caranza, Ferrol, e chegada á A.VV de Mehá, Mugardos, sobre ás 20 hs.


Moción sobre REGANOSA que Ferrol en Común presenta hoxe ao Pleno do Concello de Ferrol

A planta de REGANOSA é unha instalación perigosa no interior da Ría de Ferrol, perigosa porque está instalada a pouco máis de 100 metros dos veciños de Mehá e a 900 m do Arsenal Militar e engadido a isto ten anexo un complexo petroquímico que almacena á súa vez 300.000 m³ de combustibles e produtos químicos. Situada esta bomba de reloxería no corazón da ría de Ferrol nun entorno de algo máis dos 100 000 habitantes.O proxecto inicial de instalación data dos anos 90 e estaba prevista situala no Porto Exterior de Ferrol, pero os intereses do Grupo Tojeiro co apoio de Manuel Fraga Iribarne e o conselleiro de Economía Don José Oza, asinando un convenio Xunta/Reganosa foi recolocar a planta en terreos do Sr. Tojeiro constituíndo un auténtico pelotazo urbanístico gañando 30 000 000 € e favorecendo a instalación da devandita planta ao lado da empresa Forestal Atlántica.

Unha instalación que contaba con dúas Resolucións da Dirección Xeral de Política Enerxética e Minas de 2002 e 2004 e que foron alunadas en marzo de 2016 pola sección terceira da Sala do Contencioso – Administrativo do Tribunal Supremo que dictou sentenzas que afectaban a autorización administrativa previa para a instalación da citada planta de recepción, almacenamiento e regasificación de GNL e ao proxecto de execución das instalacións, respectivamente. Facendo de REGANOSA unha instalación non só perigosa, senón ILEGAL. Política de feitos consumados.

Pero o PP non se arredrou e excedendo as súas funcións como aconteceu no caso de Ence, en lugar de deixar que as solicitudes de Reganosa seguisen a súa tramitación ordinaria optou por reducir os tempos a metade, e invadir atribucións propias do poder xudicial, ao entrar a decidir sobre cuestións que estaban xa resoltas xudicialmente, e tamén atribucións propias do poder lexislativo vulnerando o principio democrático de separación de poderes. Todo isto para protexer e favorecer unha vez máis os intereses dun grupo empresarial, por enriba da propia legalidade e por suposto moi por enriba dos intereses dos galegos e galegas.

Pero o papel xogado polo PSOE e polo BNG neste caso, non deixa de ser xa non incoherente que tamén, senón máis ben esperpéntico. Unha e outra vez atopamos a estos dous partidos, como comparsa necesaria para as propostas “comerciais do PP” respecto REGANOSA. Caso sorprendente o do BNG que co caso ENCE tivo unha posición, dicindo que o PP defendía os intereses dos grupos empresariais, pero co caso de REGANOSA, a súa postura e ben distinta, como ben puidemos ver no último episodio no Parlamento de Galicia.

O día 10 de maio de 2017, como PSOE e BNG coa tan de moda “abstención técnica” favorecían o “mercadeo do PP” sendo valedores dos intereses comerciais dunha empresa privada; xa que coa aprobación no Parlamento Galego para ampliar a capacidade da regasificadora, isto é convertir a Reganosa nun nodo de operacións de gas licuado o que leva consigo aumentar o tránsito de gaseiros no interior da ría, e aumentar a perigosidade da instalación. Unha proposición a do PP que só tivo na súa contra a oposición do grupo paralmentar de En Marea.

Dende a Xunta de Galicia insisten unha e outra vez en buscar parches para facer rendible proxectos como o de REGANOSA, tentando atopar unha saída sostible e rendible para unha instalación escasamente rendible, en lugar de apostar por enerxías limpas e sostibles.

A instalación da planta de Reganosa no corazón da Ría, non só é perigosa, tamén é insostible ambientalmente xa que xerou prexuízos certos para os bancos marisqueiros, polo verquido de auga ao mar a unha temperatura distinta da ría logo do proceso de refrixeración matando o placton que a base da biodiversidade e que está afectar aos bancos marisqueiros e de pesca. Pero iso non importa aos grupos PP, PSOE e BNG que prefiren seguer blindando unha instalación escasamente rendible por favorecer os intereses certos do Sr Tojeiro.

Consecuentemente, FeC proporá ao Pleno Municipal a adopción dos seguintes ACORDOS:
  • O Pleno do Concello de Ferrol insta ao goberno galego a realizar todas as accións oportunas para conquerir o desmantelamento da planta de gas de Reganosa no seu actual emprazamento.
  • O Pleno do Concello de Ferrol insta ao goberno galego a denunciar o convenio asinado en tempos de Mnauel Fraga e saír do accionariado da planta.
  • O Pleno do Concello de Ferrol insta ao goberno da Xunta a facer público o expediente sobre planificación do solo, análise de riscos previos á decisión e as achegas veciñais duranto o proceso segundo prescribe a Directiva Europea 96/82 CE.
  • O Pleno do Concello de Ferrol insta ao goberno da Xunta e ao goberno de España que acate que cumpla as sentezas do Tribunal Supremo e repoña a legalidade vulnerada.
Fonte: Comité Cidadán de Emerxencia

Actualización da campaña de axuda económica do CCE

O CCE, na súa web, pubricou a actualización da súa campaña de axuda económica para sufragar os procesos xudiciais contra REGANOSA.O CCE denuncia ante a C. Europea ao Goberno pola exención Mediambiental a REGANOSA

O Comité Cidadán de Emerxencia denuncia ante a Comisión Europea, ao Goberno de Mariano Rajoy logo de que desoindo as Sentencias do Supremo, decidise excluir á Planta de Gas de Reganosa da lexislacion medioambiental.Fonte: Comité Cidadán de Emerxencia

Lídia Senra denuncia ante a CE a “insuficiente e ineficaz” política de prevención dos incendios forestais na Galiza


· Insta á Comisión Europea a pronunciarse sobre os 436 traballadores/as interinos descontinuos que a Xunta contrata só tres meses ao ano

· A eurodeputada considera que o “lóxico” sería que este persoal estivera contratado sempre formando parte dos corpos de emerxenciaSantiago, 23 de maio de 2017. A eurodeputada galega Lídia Senra, integrada Grupo Confederal da Esquerda Unitaria Europea/Esquerda Verde Nórdica (GUE/NGL), denuncia ante a Comisión Europea (CE) a “insuficiente e ineficaz” política de prevención de incendios forestais na Galiza. Así o anunciou a propia Senra este martes pola mañá, durante unha rolda de prensa ofrecida en Santiago de Compostela xunto a José Ángel García López, presidente da Asociación de Traballadores de Incendios Forestais de Galicia (ATRIFOGA) e enxeñeiro forestal helitransportado; Sonia Lino García, emisorista; e David Faria Juncal, conductor de motobomba. A eurodeputada deu conta de dous escritos que elaborou de cara a informar ao ente comunitario da situación alarmante que se vive na Galiza, onde no que vai de ano 2017 xa arderon máis de 3.500 hectáreas, e puxo en relación isto coa situación na que se atopa o colectivo de 436 traballadores e traballadoras interinos descontinuos que a Xunta de Galiza contrata só tres meses ao ano (xullo, agosto e setembro) para formar parte do Servizo de Prevención e Defensa Contra Incendios Forestais (SPDIF).


No primeiro dos escritos que Lídia Senra rexistrou esta mesma mañá ante a CE, a europarlamentaria informa á Comisión de que o SPDIF mantén “diferentes tipos de contratacións do persoal de extinción de incendios: persoas contratadas todo o ano, fixos descontinuos de nove meses, eventuais contratados tres meses ao ano, traballadores/as de empresas privadas subcontratadas, persoal da administración local, estatal e do exército”. E céntrase nos 436 traballadores/as interinos descontinuos da Xunta de Galiza de só tres meses ao ano. “Este colectivo está inhabilitado para facer substitucións de prazas non vacantes ou cubrir baixas ou xubilacións nos distintos corpos da Xunta, aínda no período no que non están contratados/as. Asemade, o total de ingresos anuais que perciben non chega ao salario mínimo interprofesional. Ademais, a súa contratación resulta fraudulenta en virtude de sentenzas xudiciais e de inspeccións de traballo, permanecendo excluídos do Convenio Colectivo e atopándose limitados na súa protección social”, denuncia. “Tendo en conta a queima de máis de 3.500 hectáreas deste ano e as respostas da Comisión Europea alentando aos Estados membros a dar preferencia ao labor de prevención de incendios fronte ao consumo de recursos na extinción, non considera que sería lóxico que este persoal traballara todo o ano, alén do verán, en labores de prevención de incendios e formando parte dos corpos de emerxencia como xa contempla a lei?”, pregunta a eurodeputada.


Así mesmo, Lídia Senra ten preparado un segundo escrito dirixido á CE, que rexistrará nos próximos días, no que incide na situación e valora que “os efectos do cambio climático, cun incremento xeralizado das temperaturas e un descenso das choivas, estanse a notar fortemente na Galiza, provocando un aumento e desestacionalización dos lumes forestais”. Fronte a esta realidade, denuncia o “desleixo da Xunta de Galiza ante os lumes, a insuficiencia e ineficacia de políticas de prevención, xestión forestal ou revitalización do medio rural e a situación de precarización na que mantén ao persoal de extinción de incendios”.

Senra lembra que a Comisión ten explicado, segundo resposta a unha pregunta que lle formularon no 2016, que o Estado español incluiu nos seus programas de desenvolvemento rural do periodo 2014-2020 uns 900 millóns de euros para medidas de prevención de incendios forestais, desastres naturais e catástrofes, e uns 87 millóns de euros para actuacións de recuperación. En base á función de supervisión e seguimento da boa marcha das medidas que fai a Comisión, a eurodeputada quere saber “que constancia ten a CE da eficacia da aplicación destes fondos na Galiza para loitar contra os lumes e sobre as políticas de prevención da Xunta” e tamén se “ten algunha información sobre a avaliación do risco de incendios forestais e a capacidade de xestionalo eficientemente na Galiza”.


“Somos conscientes de que a prevención é clave se queremos evitar o drama dos incendios forestais que arrasan o país cada ano. Canto máis se invista en prevención, menos necesidade vai haber de apagar o lume, pero iso non se está a facer. A pregunta é por que, que intereses hai detrás de que non se invista e non se traballe máis en prevención? É máis forte o grupo de presión de quen se dedica a apagar e por iso os seus intereses prevalecen por riba na Administración pública?”, preguntouse Lídia Senra. “De aí que nós lle preguntamos á CE se realmente está avaliando as medidas preventivas e se cre que o emprego dos fondos nas mesmas é eficaz”, dixo, xa que a Comisión financia nun 75% as medidas de prevención galegas a través do Plan de Desenvolvemento Rural (PDR). “Calquera medida que pode ter unha incidencia positiva, falo da extinción, cando se ve que non funciona, porque cada vez arde máis, hai que avaliar en que falla e cambiala. O normal é avalialas e reconducir e iso non se está producindo”, insistiu.


“Prevención tamén é manter labregos e labregas vivindo e traballando no medio rural todo o ano, poñerlle fin ao abandono do medio rural, fomentar a introdución de rabaños nos montes, e poñer en marcha outro modelo forestal que remate co monocultivo dos eucaliptos”, defendeu.


Pola súa banda, o presidente de ATRIFOGA, José Ángel García López, denunciou que “a Xunta sempre fala de nós como un reforzo de verán e somos conscientes de que podemos facer moito máis o resto do ano, por iso pedimos unha ampliación de contrato. É lexítimo que queiramos traballar máis tempo e mellor. Non podemos estar só para extinción, podemos estar para prevención. Teriamos moito que facer todo o ano”, dixo. García López criticou que as contradicións da Xunta, xa que mentres o contrato deste tipo de persoal ten unha duración máxima de 3 meses en periodo de alto risco, o periodo de alto risco agora son 4 meses.


Na liña, Sonia Lino García puxo a énfase en que “temos uns contratos que están en fraude de lei, para a Xunta consta que nós traballamos todo o ano e non é así”. “De cobrar 3 meses ao ano non se pode vivir”, dixo. “Temos experiencia suficiente para traballar e ser eficientes, que se conte con nós para facer prevención en lugar de contratar á empresa privada”, avogou. “Os lumes non se apagan no verán, apáganse o resto do ano facendo labores de prevención dos montes”, afirmou David Faria Juncal, que tamén aproveitou para explicar que as axudas que a Administración concede para prevención de incendios están “chegando tarde”. “As obras de prevención deben facerse antes do verán, e o ano pasado as axudas viñeron a partir do mes de setembro, hai que cambiar isto”, zanxou.

Fonte: AGEe

Vídeo e audio da presentación do libro IBEX 35 de Rubén Juste

Vídeo da presentación do libro IBEX 35 polo seu autor, Rubén Juste, na nosa canle de YouTube:
Audio do evento na nosa canle de Ivoox, para escoitar on-line ou descargalo no teu dispositivo:


Artigo 15M da A.C. Fuco BuxánO próximo día 15 cúmprense seis anos do 15 M, aquel día onde unha boa parte da cidadanía decidira mobilizarse contra a política de austeridade que levaba, e segue a levar, cara á perda e aos recorte de dereitos sociais e económicos, fora un movemento que ocupou pacificamente as prazas públicas das cidades. A acampada na porta do Sol convertérase no centro de referencia de protestas e reivindicacións. Non foran os partidos políticos, nin os sindicatos, quen tomou a iniciativa foi unha parte da sociedade que con gran participación de mozas e mozos decidiu rebelarse fronte ao modelo político e económico.
En España, a crise ten unha característica propia, un crecemento económico baseado na construción, e se crea unha burbulla inmobiliaria. Todo o solo é urbanizable, como dicía o autor da milagre económica, o ministro Rodrigo Rato. Bancos e Caixas incentivaron a concesión de créditos hipotecarios. Como consecuencia da creba do sistema bancario, daquela o Estado inxectou diñeiro en Bancos e Caixas de Aforro e apareceu o consecuente déficit público.
Os gobernos supeditados aos intereses económicos cederon ás súas esixencias de reducir o gasto público, e impúxose a política de austeridade. O goberno de ZP deu inicio a esta política con recortes de salarios aos funcionarios, e no seu goberno xorde a Lei de pensións e a reforma laboral, orixe da situación actual do partido socialista.
Pasaron seis anos do 15 M, e pódese dicir que existe un antes e despois daquela data, o fin do bipartidismo, “non nos representan”, e a aparición de novas forzas políticas no parlamento como Podemos, En Marea, Compromís. Que cidades como Madrid, Barcelona, Valencia e Cádiz estean gobernadas por forzas políticas novas é un cambio moi significativo.
Organizáronse movementos como as mareas brancas e verdes en defensa da sanidade e da educación pública, e as plataformas contra os desafiuzamentos, etc.
O feito de que Mariano Rajoy sexa o presidente dun goberno involucionista e dun partido cunha metástase de corrupción tennos que facer reflexionar a unha parte da sociedade. A verdadeira razón de Estado é botar ao PP do goberno.
O 15 M foi un acontecemento que permanecerá na memoria, pero se algo aprendemos é que non se pode desistir.
As razóns de Estado que esgrimen e esgrimían para aplicaren estas políticas son motivo para INDIGNARSE, como nos dicía Stéphane Hessel no seu chamamento, comprometerse, indignarse e resistir aquilo inaceptable. Todos, debermos velar por unha sociedade xusta da que nos sentir orgullosos: E non esa sociedade de sen papeis, de expulsións, de receo cara aos inmigrantes; non á sociedade que pon en dúbida a xubilación, o dereito á seguridade social; non a esa sociedade onde os medios de comunicación están nas mans de xente podente. Os responsables da crise dan ordes aos gobernos democráticos e lles din que non pode garantir os custos destas medidas cidadás, e estes gobernos democráticos acatan e actúan como se fosen os seus empregados. O interese xeral debera primar ante o particular, deberase dar unha repartición xusta das riquezas creadas polo mundo do traballo, unhas riquezas moi mal xestionadas e repartidas polo poder económico. Deberase camiñar cara a unha verdadeira democracia económica e social.

Sábado 20 : Xantar Solidario do Comité Cidadán de Emerxencia. Anímate!

O Comité Cidadán de Emerxencia, co fin de celebrar una xornada de convivencia  coas persoas que veñen apoiando as súas actividades  e de obter axuda económica coa que facer fronte aos gastos ocasionados polas demandas xudiciais contra a ubicación da Planta de Gas,  organiza o sábado 20 de maio, ás 14,30 hs, un Xantar Solidario ao que convida a todxs xs amigxs e simpatizantes.Lugar: RESTAURANTE “A Grella do Avó”, O Carballo, 21  SEDES – Narón.


Menú: Entrantes, arroz caldoso con centolo, segredo de porco branco, sobremesas, café, licores, 20 € + 5 € axuda ao CCE :  25 €

Menú infantil: Croquetas caseiras, segredo de porco branco e xeados.  5 €

Haberá música, cancións e boísima convivencia.  Animádevos e axudaremos ao CCE na súa loita en defensa da Vida e da Ría.

Data tope de Reserva:  18 de Maio.

Teléfs:  669208499  652201003  699548246


Fonte:  Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol

A visita do TRAMABUS a REGANOSA (fotos e prensa)ALBUM FOTOGRÁFICO

O pasado sábado, unha delegación do Comité Cidadán de Emerxencia acompañou desde Lugo ao TRAMABÚS de PODEMOS que fixo parada ante os tanques de REGANOSA, en Mugardos, onde agardaban varias deceas de persoas, convocadas polo CCE.

Alí, a compañeira Lupe Ces, en nome do Comité, resaltou os graves riscos para a poboación e para a sostenibilidade da Ría, así como o fraude económico e o enorme custo innecesario que para toda a cidadanía supón esta Planta de Gas, innecesaria, ilegal e perigosa.

Informacións en:
FERROL360
PRAZA PÚBLICA
EL CORREO GALLEGO


Fonte: Comité Cidadán de Emerxencia para a Ría de Ferrol

Vídeo e audio da conferencia de Cristina Fallarás e a presentación da revista de Fuco Buxán

Vídeo da presentación da revista e a conferencia de Cristina Fallarás na nosa canle de YouTube:
Audio da presentación da revista e a conferencia de Cristina Fallarás na nosa canle de Ivoox, para escoitar on-line ou descargalo no teu dispositivo:


Sábado 6, ás 11:15 hs, o “Tramabus” de Podemos chega a REGANOSA.

O vindeiro sábado 6 de maio, ás 11:15 horas o “Tramabus” de Podemos estará diante da Planta de Gas de REGANOSA, en Mugardos, para chamar a atención sobre as corruptelas e o pelotazo económico que fai posible este disparate, que permite que unha Planta de Gas, perigosa, innecesaria e antieconómica se ubique no interior da nosa Ría.

O Comité Cidadán de Emerxencia convida á cidadanía, para recibilo e acompañalo durante esta parada (Rúa Penedo, A Pedreira, Mugardos, diante dos tanques de REGANOSA).

O “Tramabus” posto en marcha por PODEMOS é un vehículo que recorre o país, decorado con figuras políticas e empresariais para denunciar aos responsables da corrupción “profundizando nos principais protagonistas da trama política e económica que configura o poder en España”: Bárcenas, Aznar, González, Pujol, Blesa, Inda, Rajoy, Rato, son algúns dos seus protagonistas.


Fonte: https://cociudem.wordpress.com/2017/05/03/sabado-6-as-1115-hs-o-tramabus-de-podemos-chega-a-reganosa/

Ciclo Democracia e Compromiso: presentación do libro "IBEX 35" de Rubén Juste - Xoves 4 de maio, 19:30h, Ateneo Ferrolán

A A.C. FUCO BUXÁN convídate á presentación do libro IBEX 35. Una historia herética del poder en España polo seur autor, o sociólogo e articulista RUBÉN JUSTE.
A obra fala de portas xiratorias, dos que mandan sen presentarse ás eleccións, das empresas do índice, dos persoeiros fundamentais, das privatizacións, das estratexias dos partidos en relación con elas... Todo isto tratando de dar resposta á pregunta ¿regula o Estado ás grandes empresas ou son éstas as que controlan ó Estado?
Como afirmou cínicamente Joan March "la riqueza no se crea ni se destruye, sólo cambia de bolsillo".
Subidas da luz e ganacia das electricasEn sólo diez años, el recibo de la luz ha subido un 76% para el usuario medio.
https://www.facua.org/es/noticia.php?Id=9594

Aún no nos hemos recuperado

Las tres grandes eléctricas ganan el doble y pagan mucho menos impuestos que nosotros.
Tuvieron 3.687 millones de beneficios en 2016, de los que sólo 210 (el 5,7%) fueron para Hacienda.
http://www.publico.es/economia/tres-grandes-electricas-ganan-doble.html

Solidariamente asumimos pagar más

El 39,5% del salario de los españoles se destina al pago de impuestos y a la seguridad social:
http://www.europapress.es/economia/fiscal-00347/noticia-395-salario-espanoles-destina-pago-impuestos-seguridad-social-20170413124952.html

El Gobierno plantea subir el sueldo a los funcionarios más de un 1% en 2018
http://www.expansion.com/economia/funcion-publica/2017/04/25/58ff1617468aeb2e688b461a.html

Los salarios han perdido casi un 10% de poder adquisitivo con la crisis
http://economia.elpais.com/economia/2016/11/18/actualidad/1479466426_164468.html


Nota: EL sindicato CSIF de funcionarios calcula una caída del poder adquisitivo de un 30% durante los años de crisis.
http://www.abc.es/economia/20130926/abci-funcionarios-poder-adquisitivo-caida-201309261753.html

España es el país con mayor desigualdad social de la eurozona
http://economia.elpais.com/economia/2012/10/10/actualidad/1349901592_959130.html

La diferencia de ingresos crece por quinto año consecutivo
http://economia.elpais.com/economia/2017/02/21/actualidad/1487707618_196831.html

En Europa la desigualdad creció un 0,6 %.  En España un 4,8% en los seis años de crisis. (bueno aún estamos en ello)
A+ | a-

Séguenos no Twitter