Saltar ao contido principal

Publicacións

Mostrando publicacións desta data: Marzo, 2019

RECENSIÓN REVISTA ATLÁNTICAS

La Convención para la Eliminación de todas las Formas de Discriminación contra las Mujeres adoptada el 18 de diciembre de 1979 por la Asamblea General de las Naciones Unidas establece en su artículo 6 que los Estados Partes tomarán todas las medidas apropiadas, incluso de carácter legislativo, para suprimir todas aquellas formas de trata de mujeres y explotación de la prostitución de la mujer. Podemos indicar que desde la ONU se redacta una declaración de principios de carácter abolicionista.  La última edición de la revista Atlánticas. Revista Internacional de Estudios Feministas analiza la prostitución como aquella forma de dominación patriarcal de los hombres a las mujeres, un mecanismo que posibilita “el deseo masculino se imponga mediante una transacción económica que forma parte del continuum de devaluación de las mujeres y de negación e invisibilización de su subjetividad (sexual)” como explica Beatriz Ranea (2018) en la presentación de este monográfico. De esta manera, la

COMUNICADO 8M FUCO BUXÁN

O Día Internacional da Muller non é un día feliz, é un día de loita. As feministas non felicitamos este día  porque o consideramos como unha xornada especial de denuncias, reivindicacións e reflexións para reflexar a opresión á que está sometida a metade da poboación a través do sistema patriarcal, o cal sae reforzado polo sistema capitalista, creando e reproducindo unha violencia de xénero estrutural. O 8 de marzo do pasado ano foi un punto de inflexión, xa que a acollida da folga de mulleres como as manifestacións que tiveron lugar no conxunto do Estado foi moi significativa, a que Fuco Buxán apoiou de forma activa. A partir de ese momento, o movemento feminista comezou a falar do inicio da cuarta ola do feminismo, pois este movemento ten unha dimensión global até agora nunca vista. Para este 8 de marzo de 2019, a asociación cultural Fuco Buxán participa activamente nas asambleas abertas de Galegas 8M na comisión de comunicación, esperando que a acollida da folga supere