Saltar ao contido principal

 




O VERAN TRAERA UN MAIOR DETERIORO NA ATENCIÓN PRIMARIA GALEGA

2 de xullo do 2024

A crise dá Atención Primase e do Sistema Sanitario Público e ou resultado dá política

de recortes do gasto e de persoal do goberno do PP , e vai a deteriorarse aínda mais

nos meses do verán

-Estamos ná cola do Estado en investimento en Atención Primaria

-9% dás prazas de Medicina de Primaria están sen cubrir

-Mantense vacantes durante todo ou ano 243 prazas de médicos de Atención

Primaria.

 133 delas atópanse nesa situación con carácter permanente por non dispor de

titular

 110 restantes temporalmente por ausencia do profesional adscrito á mesma.

Rueda admite que haberá dates de centros de saúde durante ou as usuarias e vos

usuarios dous centros afectados terán que desprazarse a outros para recibir

asistencia. En centros moi pequenos e temporalmente terán que desprazarse a outros

centros para recibir asistencia". Ou Conselleiro de Sanidade, afirmou a Cadea Ser

que este verán ía producirse unha "reordenación dá asistencia" sanitaria, debido á

falta de dispoñibilidade de persoal a curto prazo. A Xunta dá Galiza fechou 31

consultorios locais de Atención Primaria, non 2009 ou que supoñe mais do 33% de

consultorios locais de Atención Primaria. A práctica totalidade dous consultorios locais

dá Galiza non contan con actividade desde 2020. . E dicir vanse a fechar os centros de

saúde locais, deixando sen atención a poboación rural que e mais maior e con menos

recursos para desprazarse. Non Estado hai 9.808 consultorios locais fronte a 63 en

Galicia, a pesar de ter a maior dispersión de entidades poboacionais

A Conselleria ter un Plan para mellorar o sistema de elección de prazas MIR,

flexibilizar os criterios dos centros de saúde para acoller médicos en formación, axilizar

a homologación estranxeiros e títulos estranxeiros, elevar a idade de xubilación dos

facultativos a 72 anos, eliminar a taxa de reposición. Ningún deste obxectivos esta a

cumprirse. Agora anuncian un Plan para Verán dotado de 12,5 millóns para catro

medidas xa fracasadas: Incorporar médicos doutras CCAA e do 061, crear a figura de

Medico/a s Itinerantes, homologar a persoal medico do estranxeiro pese non ter

formación especializada (MIR), ofertar vivendas e adiantar a incorporación dous

médicos/as que non completaron a sua formación.

Nos últimos dez anos contratáronse a metade do persoal medico formado, como

consecuencia da inestabilidade (50% son internos) e do traballo en precario

encadeando contratos temporais. (Dispoñer dun mesmo médico de cabeceira durante

15 anos diminúe a mortalidade nun 25%), sen horarios que permitan conciliar a vida

persoal e laboral e uns salarios inferiores aos europeos. Na maioría dá OCDE, os

médicos de Atención Primaria gañan ou redor de 4 veces máis que o salario media

dous país en Galicia e tan so un 2,4. P persoal medico perdeu un 19%.

MOVILIZACIONES POR FALTA DE MEDICOS E PECHE DE CENTROS

Castro de Rei (A Terra Chá) polo feche do consultorio de saúde no verán. Desde

este 15 de xuño e até o 15 de setembro ficará fechado.

Barbanza

-Boiro profesionais sanitarios levan saíndo á rúa desde o 24 de maio para denunciar

que tres das 12 prazas de Medicina permanecen vacantes de forma estrutural.


-Rianxo, en este municipio hay cuatro médicos trabajando de las ocho plazas que

existen, por lo que cada facultativo debe atender dos cupos. Además, "no hay citas

hasta julio" en este centro.

-Ribeira, donde faltan también cinco de 10 médicos que deben estar de mañana, y en

el centro de Boiro, donde faltan tres de 12

-Aguiño e Palmeira. tamén se concentrou diante dos consultorios das parroquias de

- Ribeira incrementa a súa poboación en perto de 20.000 persoas

- Rianxo aumenta os seus habitantes 6.000 persoas e o concello

- Boiro en case 12.000.

Centro de Saúde de Tui: 4 médic@s de vacacións durante o verán sin sustitucións,

"resolto" con prolongacións de horas polas tardes dos facultativos que non están de

vacacións neses días. 3 de enfermería de vacacións durante o verán, só 1 sustitución.

Os pacientes das que non sustitúen se reparten entre @s que non están de vacacións

Vilalonga (Sanxenxo) Todo o mes un só médico atendendo os cupos das súas

prazas. ( Collen vacacións quince días cada un por separado) Non hai substitucións

PAC Baltar ( Portonovo- Sanxenxo) falta un médicx e tres enfermeirxs. Están negando

días de libre disposición, sobre todo a quen non lles cala.

Ribeira de Piquín (comarca de Meira) permanece sen persoal médico a práctica

totalidade do ano desde 2020

A Pontenova (A Mariña) ou Xermade (A Terra Chá), as baixas do facultativo non son

cubertas, ficando a poboación deses municipios sen atención sanitaria

Negueira da Muñiz (comarca da Fonsagrada), só conta con prestación medica un día

a semana

Teixeira (Terra de Caldelas), a poboación carece de atención sanitaria a xornada

completa desde hai anos

Nadela, leva tres anos mobilizándose para recuperar a asistencia médica.

Cabo de Cruz e Taragoña os consultorioss locais permanecen fechados sen

perspectiva de apertura.

Vigo

-Centro de saúde de Teis, na cidade de Vigo, ten sen cubrir un terzo das 18 prazas

de persoal médico, na quenda de tarde ten menos da metade do persoal facultativo

-Ameaza de feche nos Centros de Saude de Coia, Navia, Pintor Colmeiro ou

Matamá.

-Monforte Protesta por la falta de médicos en atención primaria

-Folgoso do Courel (comarca do Courel)

-Cervantes (Os Ancares)

-Castro de Rei (A Terra Chá

Protestan polo feches de centros de saúde, xa que a Xunta acordou fechar o centro de

saúde entre o 15 de xuño e o 15 de setembro.

Fornelos de Montes, leva manifestándose desde o mes de maio, pola supresión da a

asistencia pediátrica.Desde a última semana de maio e a primeira de xuño non houbo


médico no centro de saúde ten unha espera de una mes. convocaron mobilizacións

para o 18, 21, 25 e 28 de xuño.

Ribeira de Piquín (comarca de Meira) permanece sen persoal médico a práctica

totalidade do ano desde 2020

A Pontenova (A Mariña) ou Xermade (A Terra Chá), as baixas do facultativo non son

cubertas, ficando a poboación deses municipios sen atención sanitaria

Negueira da Muñiz (comarca da Fonsagrada), só conta con prestación medica un día

a semana

Teixeira (Terra de Caldelas), a poboación carece de atención sanitaria a xornada

completa desde hai anos

Nadela, leva tres anos mobilizándose para recuperar a asistencia médica.

Cabo de Cruz e Taragoña os consultorioss locais permanecen fechados sen

perspectiva de apertura

Outes sin Pediatra: 430 nenxs.

201 concellos galegos non contan con servizo de Pediatría

A asistencia pediátrica na Galiza non deixa de deteriorarse. Só nas dúas últimas

décadas perdéronse 84 profesionais, ficando sen este servizo sanitario nese período

88 concellos de todas áreas sanitarias galegas. 64,2% dos municipios do país non

contan con pediatras. Del 12 al 14 % las plazas de pediatría ocupadas por persoal

sen formación pediatrica

- Limia

- Verín

- O Carballiño Colectivos en defensa de la sanidad demandarán más pediatras en

-Arzúa Vecinos claman contra la Xunta por la falta de pediatras en la localidad

-O Barco de Valdeorras e A Rua houbo mobiliacions por falta de pediatras e de

otros recursos de AP.

Falta de pediatras na comarca do Barbanza rúa para protestar polos recortes

sanitarios.

-Pontevedra - Padres de mostraban sus quejas por la falta de pediatras en los

centros de Atención Primaria de la ciudad

A Mariña:

-Lourenzá

-Mondoñedo y Barreiros comparten un so pediatra,

- Ribadeo houbo concentracións

-Vilalba: Centenares de niños están sin pediatra son atendidos por médicos de

familia o derivados al hospital de Lugo,

Outras localidades que convocaron moblizacios por falta de pediatras: A

Illa, Vilagarcia, Cuntis, Ribedeo, Fene, Vlilalba, Cee, Catopira, Ribadeo, Carballo,

Fisterra, Catoira


Consultorio de Vilalonga (Sanxenxo) Todo o mes un só médico atendendo os cupos

das súas prazas. ( Collen vacacións quince días cada un por separado) Non hai

substitucións


PÉCHES DE CAMAS HOSPITALARIAS

Mais que ningún ano, a pesar da situación intolerable das listas de espera.

Polo menos 810 camas, 163 máis que o ano pasado.

-Ferrol 70

-Santiago-Barbanza 110

-Vigo 170: 110 no Álvaro Cunqueiro, e 60 no Meixoeiro. Povisa recibirá pacientes

-A Coruña-Cee, 204, (180 A Coruña 24 do Virxe dá Xunqueira, en Cee).

-Lugo 134: 68 en Lucus Augusti (HULA), 38 no hospital de Burela e outras 28 no de

Monforte.

Pontevedra-O Salnés, 120 ( 100 Montecelo 20 no Salnes).