Saltar ao contido principal

O ultimo “Informe de Fiscalización do Sergas” do Consello de Contas de Galicia denuncia:

 O ultimo “Informe de Fiscalización do Sergas” do Consello de Contas de Galicia denuncia:

1º. Un incremento das listas de espera (a pesar de disfrázaas e oculta)

2º. Escurantismo e falta de transparencia nas contratacións co Sector Privado

3º. Trampas no Orzamento Sanitario:

·        Utilización inadecuada do programa 'Imprevistos e funcións non clasificadas',  para saltar os límites fixadas  para as transferencias de crédito

·        Utilización de créditos correspondentes a operacións de capital para financiar gastos correntes

·        Un orzamento sanitario por baixo do gasto final para ter as mans libres para contratar coa privada. O financiamento adicional alcanzou os 489 millóns, mentres que a desviación do  gasto real respecto ao inicial alcanzo o 14,7%.

4º. Denuncia que o Orzamento Sanitario Galego é insuficiente dado que Galicia ocupa o 10º lugar de 17 CCA a pesar de estar á cabeza en envellecemento e dispersión da poboación que debería obrigar a orzar maiores recursos que a media do Estado.  O Sergas continúa sen implantar un sistema integral de contabilidade como esixe o  “Plan Xeral de Contabilidade Pública de Galicia”

4º.- Sinala que esta estratexia permite á Conselleria de Sanidade:

·        Asinar contratos a dedo co sector privado vulnerando os principios da contratación pública que esixe aterse a criterios de publicidade, concorrencia e  transparencia, para iso fracciona os mesmos en contratos menores para eludir estes criterios.

·        Incrementar as derivacións de pacientes a centros privados concertados: O orzamento para a prestación de servizos sanitarios con medios alleos foi de 226 millóns de euros  (con medios públicos foron 225 millóns) , o que representa o 4,5% do gasto do Sergas (máis de 5.000 M de euros).

·        Facilitar (e ocultar)  o incremento do gasto farmacéutico pago con diñeiro público para favorecer aos laboratorios farmacéuticos. Este gasto supón o 30% do gasto sanitario total.

6º.- Como exemplo o Consello utiliza o caso de Ourense

·        Mentres a actividade  cirúrxica con medios para a lista de espera estrutural (cirurxía con ingreso e cirurxía maior ambulatoria) aumento un 11% a que a derivada aos centros privados aumentou un 41%.

·        88% da concertación das áreas de Ourense, O Barco e Verin,  realizouse con dous centros  privados: Centro Medico O Carmen e COSAGA (Cooperativa Medica de Galicia), leste ultimo xestionada por Ignacio #Vidal presidente da Asociación de Hospitais de Galicia da que é xerente Manuel López- Pardo (curiosamente irmán da entón Xerenta do SERGAS Estrella López-Pardo).

Os beneficios desta concertación determino que o Grupo Hospitalario Recolectas con centros en Valladolid, Palencia, León, Segovia, Burgos e Zamora, Ponferrada, Conca, Plasencia e Santander, comprase ambos os hospitais.

En resumo denuncia un incremento irracional das listas de espera; insuficiencia e irregularidades nos orzamentos; amiguismo e ilegalidade na contratación pública; escurantismo e falta de transparencia na xestión do Sistema;  todo iso destinado a beneficiar ao sector sanitario privado.

Propón a posta en marcha dun novo sistema de financiamento que permita uns orzamentos sanitarios realistas con medidas rigorosas para o seu cumprimento.

Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública

image.png