Saltar ao contido principal

Mares de letras: obradoiro creativo / Mares de letras: taller creativo
 

Ferrol, 16 de maio de 2024


A Biblioteca Municipal de Ferrol comunícalle o inicio da actividade Mares de letras: obradoiro  creativo, impartido por Lucía Jares. A actividade pertence ao programa Ler conta moito.

Está dirixida a público adulto e terá lugar entre o 3 e o 12 de xuño. Serán 8 sesións de 90 minutos, de luns a venres, ás 11.30 h.

inscrición está aberta. Para inscribirse debe acudir á biblioteca e cubrir o formulario.

É un obradoiro para compoñer textos desde a imaxinación. Propostas que se saen do cotián e desconcertan os nosos cálculos, e inducen a inventar e a transformar o pensamento. Dentro dun espazo de confianza no que non se avalía un resultado, só se anima a observar, a descubrir e a soltarse. Se parte do automático e coa práctica xorde a agudeza e o enxeño.

Agardamos que a información sexa do seu interese.

Reciba un cordial saúdo.

 

 
 

 

Ferrol, 16 de mayo de 2024

La Biblioteca Municipal de Ferrol le comunica el inicio de la actividad Mares de letras: taller  creativo, impartido por Lucía Jares. La actividad pertenece al programa Ler conta moito.

Está dirigida a público adulto y tendrá lugar entre el 3 y el 12 de junio. Serán 8 sesiones de 90 minutos, de lunes a viernes, a las 11.30 h.

La inscripción está abierta. Para inscribirse debe acudir a la biblioteca y cubrir el formulario.

Es un taller para componer textos desde la imaginación. Propuestas que se salen del cotidiano y desconciertan nuestros cálculos, e inducen a inventar y a transformar el pensamiento. Dentro de un espacio de confianza en el que no se evalúa un resultado, solo se anima a observar, a descubrir y a soltarse. Si parte del automático y con la práctica surge la agudeza y el ingenio.

Esperamos que la información sea de su interés.

Reciba un cordial saludo.

 

BIBLIOTECA MUNICIPAL DE FERROL
Praza de España, 2 - 15403 Ferrol
Tel.: 981 944 182
biblioteca@ferrol.es