Saltar ao contido principal

Estimados socios y socias :

 O 15 de Abril celebraremos a Asemblea Xeral Ordinaria, anexamos

orde do día.
Nun contexto marcado por unha crecente preocupación ante o
rexurdimento de tendencias de involucionistas, revisionismo histórico e
o avance da ultradereita na nosa sociedade, é necesario que nos
manteñamos unidos na defensa dos valores democráticos.
As repercusións dos conflitos en Ucraína e Gaza son profundas e de
alcance global, afectando non só ás rexións directamente implicadas,
senón tamén tendo ramificacións na política internacional.
O propósito desta asemblea é fomentar o debate entre todos os
membros, onde se poidan expresar as súas ideas, preocupacións e
propostas para enfrontar os desafíos que se presentan no actual
panorama político e social. É crucial que cada un de nós participe
activamente neste proceso, pois a nosa unión e compromiso son
fundamentais para contrarrestar calquera intento de menoscabar a
democracia e os dereitos humanos. Esperamos contar coa súa
presenza e contribución nesta importante reunión. Xuntos, podemos
facer fronte ás forzas antidemocráticas e traballar por un futuro máis
xusto, inclusivo e respectuoso.
Ao finalizar a asemblea, queremos convidarche a compartir unha
copa connosco. Este será un momento para fortalecer vínculos,
intercambiar ideas e gozar da compañía da vosa compañía.
Atentamente, Directiva de Fucobuxan


Estimado socio/a
Pola presente a Xunta Directiva desta Asociación convocate á Asemblea
Xeral Ordinaria, coa seguinte orde do día:
1.- Lectura e aprobación, se procede, da acta da Asemblea Ordinaria de 8
Abril 2019.
2.- Altas e baixas de socios/as e actualización do censo.
3.- Memoria Actividades 2023 e Estado de Contas.
4.- Programa de traballo e proxecto de presuposto para o ano 2024.
5.- Remodelación da Xunta Directiva.
6.- Rogos e preguntas.
A Asemblea Xeral Ordinaria de socios/as terá lugar o 15 abril 2024, as
18:30 horas, en primeira convocatoria, e ás 19:00 horas en segunda
convocatoria no local da nosa Asociación.
Antes, de comezar, poderase facer efectivo o pago dás cotas atrasadas e
tamén, dá cota anual correspondente a o ano 2024. (Recomendase a
domiciliación bancaria dá cota).
*A Acta da última Asemblea, poderá ser consultado polos socios/as en
calquera momento no noso local social, ademáis será distribuido na
Asamblea a celebrar.

Ferrol, 30 marzo 2024
O Secretario

--