Saltar ao contido principal

PROGRAMA PRESENTACIÓN FERROL

 
Día 8 de abril Lugar: Ateneo Ferrolán / Outro hora: pola mañá Presentación á prensa: Semana de

 homenaxe ao Teatro Estudio de Ferrol Ateneo Ferrolán: Dongil Fuco Buxán: Club de Prensa: Xulia Díaz

 Sixto? Día 9 de abril O Teatro no Instituto Concepción Arenal. hora: pola tarde/noite Tirador/a: Xoana /

 Gonzalo/ Eu Relator 1 Roberto Leal (Confirmado) Relatora 2 Ánxeles Seoane (Confirmada) Realora 3

 Belén Roca (Fala Gonza con ela) Día 10 de abril hora: pola tarde/noite Teatro Estudio, Prensa e Crítica.

 tirador/a: Relator 1: Rafael Permuy? Relatora 2: Man Castro? Realora 3: Xulia Díaz Sixto? Día 11 de

 abril hora: pola tarde/noite Teatro e acción cultural. tirador/a: Relator 1 Ateneo Ferrolán Relatora 2

 Fuco Buxán Relatora 3 AGT Relatora 4 A A T J Día 12 de abril hora: pola tarde/noite Presentación do

 libro e proxección da película "As Muletas". Presentador: ? Relator 1 Francisco Oti Relatora 2:

 Eduardo Alonso Realora 3: Día 13 de abril hora: pola tarde/noite Agradecemento a Viky e Torregrosa,

 Luma, Elina, Eduardo, etc., entrega de agasallos (Libro e algo mais, Poñer en común e invitar a outros

 participantes (Suxerir máis) Araguas, B. Maiz, Paco Rodríguez, etc. Proxección As Muletas