Saltar ao contido principal

POEMAS DE REPULSA !!!

             

     Hai xa máis de 50 anos o mundo alzábase contra outro xenocidio nos confíns de Asia, en Viet.Nam,

 entre as moitas voces de repulsa, destacou unha desde o mesmo país agresor, desde Estados Unidos – Bob

 Dylan - cantaba The answer is blowin' in the waind. "A resposta está no vento" A súa letra por desgraza

 segue sendo actual e oportuna para este crime contra Palestina. ¿Cantos camiños debe percorrer un home

 antes de que o consideredes un home? Si, ¿cantos mares debe navegar unha pomba branca antes de

 durmir na area? Si, ¿cantas veces deben voar as balas de canón antes de que sexan prohibidas para

 sempre? A resposta, meu amigo, está flotando no vento, A resposta ... está flotando no vento. ¿Cantas

 veces debe un home mirar cara arriba antes de poder ver o ceo? Si, ¿cantas orellas debe ter un home antes

 de poder escoitar a xente berrando? Si, ¿cantas mortes serán precisas ata entender que xa morreu moita

 xente? A resposta, meu amigo, está flotando no vento, A resposta ... está flotando no vento. ¿Cantos anos

 pode existir unha montaña antes de ser arrastrada ao mar? Si, e ¿cantos anos poden existir algunhas

 persoas antes de que se lles permita ser libres? Si, e ¿cantas veces pode un home virar a cabeza, finxindo

 non ver? A resposta, meu amigo, está flotando no vento, A resposta... está flotando no vento. Bob Dylan