Saltar ao contido principal

SEGURIDAD SOCIAL RECLAMA "cobros indebidos " do Ingreso Mínimo Vital

 

              https://youtu.be/dIDGCVniEb0


 
Interesantes 16 minutos. 

A Seguridade Social reclama "cobros indebidos" na percepción do Ingres

 Mínimo Vital. As dificultades burocráticas para desde a solicitude ate a

 concesión da prestación. E un pequeno debate onde o penúltimo culpa

 biliza último da súa situación.