Saltar ao contido principal

DEFENSA PERSOAL AUTOCONFIANZA E EMPODERAMENTO, Concellería de Igualdad do Concello de Fene

 

DEFENSA PERSOAL

AUTOCONFIANZA E EMPODERAMENTO


Dirixido a NENAS E ADOLESCENTES a partir de 12 ANOS


Sen custe para as participantes


Martes e Xoves

19:00 a 20:30                            DEFENSA PERSOAL

AUTOCONFIANZA E EMPODERAMENTO

Dirixido a MULLERES maiores de 18 ANOS


Sen custe para as participantes


Martes e Xoves

9:30 a 11:00

De outubro ́23 a xuño ́24


Ximnasio da Casa da Cultura

Concello de Fene


Inscricións antes do 24.09.23

981 342607 – 981 492706

smam@fene.gal


Aprende a defenderte a través do

KICKBOXING e TAEKWONDO

De outubro ́23 a xuño ́24


Instalacións: CEIP A Xunqueira

San Valentín - Fene


Inscricións antes do 24.09.23

981 342607 – 981 492706

smam@fene.gal


Aprende a defenderte a través do

KICKBOXING e TAEKWONDO    CONCELLERÍA DE IGUALDADE


SERVIZO MUNICIPAL DE ATENCIÓN Á MULLER – S.M.A.M.

CURSO DE DEFENSA PERSOAL PARA MULLERES E


NENAS E ADOLESCENTES


A Concellería de Igualdade do Concello de Fene, a través do Servizo Municipal de Atención á

Muller, pon en marcha de novo DOUS CURSOS DE DEFENSA PERSOAL PARA MULLERES,

un dirixido a maiores de idade e outro para nenas e adolescentes a partir de 12 anos. Ambos

terán unha duración de outubro 2023 a xuño de 2024, en sesións de hora e media, dous días á

semana.

Traballarase con prácticas e adestramento en autodefensa a través do KICKBOXING e

TAEKWONDO cun monitor especializado en artes marciais.


1. EDICIÓN ADULTAS – A PARTIR DE 18 ANOS

DEFENSA PERSOAL - AUTOCONFIANZA E EMPODERAMENTO

CALENDARIO/HORARIO: Martes e Xoves de 9:30 h a 11:00 h.


Comezo o 3 de outubro de 2023 ata xuño de 2024


LUGAR: Ximnasio da Casa da Cultura do Concello de Fene.

INSCRICIÓNS: Inscricións antes do 24.09.23.

É preciso cubrir a folla de inscrición e presentala no Centro Municipal de Servizos

Sociais – Av. Do Mar, Bloque 1 - Baixo de San Valentín, ben persoalmente ou

a través do correo electrónico: smam@fene.gal

A selección das participantes realizarase segundo rigorosa orde de inscrición até

completar un grupo de 15 mulleres, tendo prioridade as residentes no Concello de

Fene.

MÁIS INFORMACIÓN: 981 342607 – 981 492706


2. EDICIÓN NENAS E ADOLESCENTES – A PARTIR DE 12 ANOS

DEFENSA PERSOAL - AUTOCONFIANZA E EMPODERAMENTO

CALENDARIO/HORARIO: Martes e Xoves de 19:00 h. a 20:30 h


Comezo o 3 de outubro de 2023 ata xuño de 2024


LUGAR: CEIP A XUNQUEIRA – SAN VALENTÍN

INSCRICIÓNS: Inscricións antes do 24.09.23.

É preciso cubrir a folla de inscrición e presentala no Centro Municipal de Servizos

Sociais – Av. Do Mar, Bloque 1- Baixo de San Valentín, ben persoalmente ou


a través do correo electrónico: smam@fene.gal

A selección das participantes realizarase segundo rigorosa orde de inscrición até

completar un grupo de 15 rapazas, tendo prioridade as residentes no Concello de

Fene.


MÁIS INFORMACIÓN: 981 342607 – 981 492706

Coordinadora-responsable da actividade: psicóloga municipal.


Actividades cofinanciadas pola Concellería de Igualdade de Fene e o Pacto de Estado para a

Violencia de Xénero do Ministerio de Igualdade, sen custe para as participantes