Saltar ao contido principal

Texto Guillermo Ferrandez , Despedida a Rafael Pillado

 Despedimos hoxe unha vida cargada de dignidade, sustentada sobre os valores

da solidariedade e da xustiza social. Unha vida forxada no seo do Partido Comunista

ante a adversidade da ditadura e transformada despois, como bo alquimista, no ouro

da experiencia e na bondade dos seus sentimentos. Rafael foi un loitador incansábel

contra a inxustiza e a favor dos dereitos da clase obreira. A súa vida sérvenos a todos

de camiño, de exemplo e de espello no que mirarnos, el marcounos o camiño da

liberdade e del aprendimos a non dobregarnos fronte á mentira e á traizón.


Desde Fuco Buxán, a asociación cidadá, con carácter político e cultural, que

xunto con outros creou hai vintecinco anos, proxectou á cidade todas as súas

inquedanzas sociais e políticas e contribuíu a construír unha plataforma de debate,

incómoda moitas veces para os estamentos do poder, e a visibilizar moitos dos

problemas da nosa cidade cando non a procurarlles unha solución digna e intelixente.


Loitou desde o primeiro día contra a implantación de Reganosa dentro da Ría e

participou na formación do Comité de Emerxencia en defensa da biodiversidade e o

ecosistema da nosa contorna, denunciando a cacicada coa que o señor Tojeiro e o

señor Fraga obsequiaron á nosa cidade para vergoña de tódalas institucións do

poder, que agacharon as orellas ante semellante despropósito.


Loitou ata o final contra a asbestose, non só a súa, que lle provocaría a morte,

senón tamén contra a terríbel neglixencia empresarial dos que xa sabían o perigo que

o amianto supuña e que, aínda así, seguiron utilizándoo nas súas empresas,

ocasionado miles de mortes en tres decenas de anos. Ata o final dos seus días loitou

contra esta dura lacra e atinxiu que os tribunais recoñecesen a grave

responsabilidade da empresa no caso da Asbestose.


Dicimos hoxe o derradeiro adeus a Rafael Pillado Lista, un amigo ao que

sempre gardaremos na nosa memoria, como mestre e como persoa. Vivirá no noso

corazón mentres duremos e lembrarémolo na nosa memoria mentres vivamos. Os

que tivemos a sorte de coñecerte nunca te esqueceremos, Rafael.


Descanse en Paz