Saltar ao contido principal

          

                  


---------- Forwarded message ---------
De: manuel martin <mmargar1951@gmail.com>
Date: lun., 24 oct. 2022 12:59
Subject: Informacion Plataformas SOS Sanidade Pública
To:


Información Plataformas SOS Sanidade Pública 
Saudos
Manuel Martin
Voceiro SOS Sanidade Pública 
image.png


Plataforma da Mariña
 Os comites de empresa de Alcoa apoian a ILP 

Colapso permanete servizos de Urxencia do CHUS de Santiago

Plataforma SOS de Sanxenxo: 

La Plataforma en Defensa de la Sanidad Pública en Sanxenxo ha salido al paso de esta visita del conselleiro el Centro de Salud de Baltar para señalar que "estamos muy a favor de que se hagan cribados" y añaden que "siempre y cuando después se traten de forma eficiente y correcta poniendo los medios necesarios". 

Esta Plataforma pregunta al respecto del cribado neonatal "una vez diagnosticado y tratado por especialistas, ¿quién va a hacerle el seguimiento a los niños si no hay pediatras en nuestros centros de salud?" y denuncian que "hay menores que están siendo derivados a médicos de familia porque no contratan pediatras" algo que "no es cierto ya que en la sanidad privada los hay… ¿Por qué será?".

En cuanto al cribado de cérvix, dan la bienvenida a la medicina preventiva pero añaden que "lo que no dicen es que es preferible que la prueba la realice una matrona ya que va a tener mayor fiabilidad, hará una valoración completa especializada y en caso de aparecer algún indicador alterado realizan la citología ya al punto; tampoco dijeron que recurren al autocribado porque no hay matronas en todos los Centros de Salud, de hecho, la matrona que tenemos en Baltar es compartida con otros centros de salud".

La Plataforma en Defensa de la Sanidad también habla de la ampliación del Centro de Salud de Baltar diciendo que "hará falta espacio pero este año lo que sobran son consultas vacías y falta personal" y asegura que "la mayor parte del verano, el Centro de Salud contó con un máximo de dos facultativos que atendían urgencias y desplazados. El resto de la población, incluidos crónicos, nos vimos totalmente desatendidos" y señalan que tampoco funcionó el servicio de urgencias las 24 horas.

"El PP solo entiende de ladrillo y el personal, si eso, que lo paguemos en el privado de nuestros bolsillos", finaliza esta Plataforma.


Mediciña preventiva sempre, pero que hai do persoal necesario para levalo a cabo con eficacia?


Hoxe, na área de urxencias do Centro de Saúde de Baltar o Sr. Conselleiro de Sanidade e os seus acólitos viñeron dicirnos que a sanidade pública en Sanxenxo, e por extensión, en Galicia estaba moi ben. Que son os partidos políticos os que manipulan á xente ( sospeitamos que falan do que está gobernando a Xunta porque eso é o que tentaron facer unha vez máis no noso concello).

En primeiro lugar, queremos facer fincapé en que estamos moi a favor de que se fagan cribados tanto a neonatos como de todo tipo de cancro e outras probas adicionais que poña en valor e faga efectiva a mediciña preventiva porque salva vidas (sempre e cando despois se traten de forma eficiente e correcta poñendo os medios necesarios).

Agora imos co que reivindicamos nas distintas plataformas en defensa da sanidade pública de Galicia, entre elas, a de Sanxenxo:

- Cribado Neonatal: Moi ben por el, necesario e xusto. Pero, unha vez diagnosticado e tratado por especialistas, quen vai facerlle o seguimento axs nenxs se non hai pediatras nos nosos centros de saúde? Esta mesma semana nos enteramos de que hai crianzas que están sendo derivados a médicxs de familia porque non contratan pediatras. Escúsanse en que non hai, pero iso non é certo xa que na sanidade privada hainos… Por que será?

- Cribado de Cérvix: Benvida sexa a mediciña preventiva. O que non dín é que é preferible que a proba a realice unha matrona xa que vai ter maior fiabilidade, fará unha valoración completa especializada e en caso de aparecer algún indicador alterado realizan a citoloxía xa ao momento; tampouco dixeron que recurren ao autocribado porque non hai matronas en todos os Centros de Saúde, de feito, a matrona que temos en Baltar é compartida con outros centros de saúde.

- Ampliación do Centro de Saúde de Baltar: Fará falta espacio pero este ano o que sobran son consultas baleiras e falta persoal. A pesar do “paripé” dos pisos pagos para facultativos e que din que foi un éxito, o certo é que a maior parte do verán, o Centro de Saúde contou cun máximo de dous facultativos que atendían urxencias e desprazados. O resto da poboación, incluídos crónicos, vímonos totalmente desatendidos. Se por iso fose pouco, tampouco funcionou o servizo de urxencias as 24h. Se isto é un éxito, non queremos nin pensar que pasaría no caso de ser un fracaso!!
Seguimos co tema ampliación, xa que dá moito de si… Ás portas das pasadas eleccións municipais, leváronse a cabo “melloras” no centro de saúde, ampliando o número de “cubículos” para pediatras que hoxe están baleiros a maioría dos días. Levan anos sen contratar e sen repoñer as prazas que van quedando sen cubrir nos nosos centros de saúde e agora pretenden solucionalo ampliando e construíndo edificios, así como botando balóns fóra dicindo que as competencias sanitarias non son autonómicas, cando aplicaron un 155 sanitario en Galicia que non nos enteramos?

O PP só entende de ladrillo e o persoal, se iso, que o paguemos no privado dos nosos bolsillos. 

Moitas gracias,

Un saúdo,

Consello Fundacional SOS Sanidade Pública Sanxenxo


A Voz do Paciente de Cangas 

A SITUACIÓN DA PEDIATRÍA EN CANGAS

A atención pediátrica que reciben as crianzas é deficiente en Cangas desde hai anos. Os problemas comezaron no año 2017 cando a xerencia de Vigo decide pecha a consulta de pediatría no centro de saúde de Aldán  que atendía os nenos e nenas das parroquias de Aldán e O Hío e traslada o servizo  ao  Centro de Saúde de Cangas. Unha errada decisión que orixinou en Aldán unha das maiores mobilización de nais e pais que lembramos  no Morrazo.

Logo no  2018, pechase a única consulta de tarde de Pediatría no centro de saúde de Cangas e a plantilla do servizo de pediatría queda minguada en tres pediatras e toda  atención da poboación infantil concéntrase na quenda de mañá

Ante esta situación de recortes, peche da consulta de Aldán e peche da única consulta de tarde  en Cangas, A Voz da Sanidade de Cangas, iniciamos queixas ante a Valedora do Pobo, recollida de sinaturas conxuntamente coa federación de Anpas dos Centros Públicos que foron entregadas ao anterior Conselleiro de Sanidade e á Xerencia así como denuncias na prensa local. A reposta da Administración foi a de sempre e  que coñecemos tod@s: non hai pediatras…

No 2019, recuperáronse os  catro pediatras.

En marzo de 2022, no Consello Municipal de Saúde de Cangas, o Sergas  presentou o  Plan Funcional para a nosa localidade e este documento establece dúas consultas de pediatría pola mañá e unha consulta de tarde en Cangas e tamén  a consulta en Aldán. Isto quere dicir que o Sergas recoñece a mesma plantilla e a mesma distribución do servizo que tíñamos antes do ano 2017. Pero  a realidade é ben distinta, non recuperamos as consultas pechadas (a da tarde en Cangas e a consulta de Aldán)

En marzo de 2022 presentamos un escrito ao Xerente de Vigo para facerlle chegar o malestar das familias que non comprenden as razón de manter pechada a consulta de tarde de pediatría pois desde 2019 Cangas conta xa con catro pediatras e todas e todos exercen na quenda de mañá  e non se establecer unha consulta pola tarde.

No mes de maio, A Voz da Sanidade de Cangas , volta a presentar un escrito, esta vez, asinado por unha trintena de nais é pais para solicitar unha reunión co Sr. Xerente de Vigo para trasladarlle a necesidade dunha nova organización do servizo  que incida positivamente na asistencia da poboación infantil  que facilite a conciliación familiar das nais e dos pais que traballan en quendas de mañá, para que estes poidan  acompañar aos seus fillos e fillas ao pediatra e así restablecer o dereito das crianzas de acudir á consulta de pediatría acompañadas das súas nais e pais.

Un saúdo