Saltar ao contido principal

ACTO E MOBILIZACIÓNS RELACIONADOS CO AMIANTO.

foto: fibras de amianto

 Conmemorando o 50º Aniversario do Dez de Marzo: EN PREPARACIÓN para a 1ª quincena de Setembro:

ACTO E MOBILIZACIÓNS  RELACIONADOS CO AMIANTO.

Ese asasino silencioso que se ven ceibando coa clase traballadora desta comarca.

O asbesto ou amianto  é un grupo de seis minerais metamórficos fibrosos, resistentes e flexibles que resisten altas temperaturas, con múltiples usos industriais, fundamentalmente como  material de construcción e como aislante térmico.

Representa un gravísimo perigo para a saude ben coñecido desde principios do século XX. A inhalación de fibras de asbesto conduce nun alto porcentaxe a varias afeccións pulmonares graves e a tres tipos de cáncer: asbestose, cáncer do pulmón e mesotelioma.