Saltar ao contido principal

ACTIVIDADES DO DÍA INTERNACIONAL DA MULLER RURAL

 Asunto.- Proposta de actividades para o 15 de outubro , Día Internacional da Muller Rural

A concelleira delegada da Área de Muller e Igualdade solicitou o día 21 de xullo de 2022, o inicio

dun expediente de aprobación de actividades co motivo do Día Internacional da Muller, que se

celebra o 15 de outubro.

Con estas actividades queremos apoiar a labor das asociacións de mulleres do medio rural como

elemento clave de dinamización social, económico e cultural, poñer en valor o papel relevante da

muller e a súa contribución ao freo da despoboación do medio rural.

O programa constará das seguintes actuacións:

Primeiro:

a) Un espectáculo que contará cunha peza teatral de narración oral que ten como eixo principal

feitos e a desenvolver nunha Asocación da zona rural do municipio. (14 de outubro)

b) Realización dun roteiro silvestre por A Cabana e un obradoiro de produtos biosaudables (15

de outubro)

c) Edición, maquetación e impresión dun recopilatorio das XVII Edicións do Concurso de

Postres de Outono que organizou unha das dúas únicas asociacións de mulleres da zona

rural, neste caso a Asociación de Mulleres de Doniños. Servirá para poñer en valor recetas

tradicionais con productos de tempada da zona, e principalmente difundimos unha

actividade que tivo claros obxectivos interxeneracionais, visibilizando un concurso que foi

un punto de encontro no que teñen participado mulleres de todas as idades da zona rural. Por

mor da pandemia, e por falta de relevo na actualidade, tras a edición XVII non se realizará

máis o concurso, por tanto, é importante que quede constancia dunha actividade que tivo

altos índices de participación neste libro recopilatorio.

Para o desenvolvemente destas actividades contarase coa colaboración do tecido asociativo da zona

rural e tramitaranse as autorizacións que sexan necesarias, de ser o caso, respectando en todo

momento, as medidas sanitarias da COVID 19, establecidas no momento de levalas a cabo.

A empresa contratada para realizar as actividades a) e b) , elaborará o deseño do cartel publicitario e

a fabricación e montaxe dun photocall. Ademais achegará e repartirá 100 bolsas de tela co lema e

imaxe corporativa integrada.

A empresa contratada para realizar a actividade c), será a encargada do deseño, maquetación e

impresión de 200 exemplares do recopilatorio de receitas de cociña que serán propiedade da

Concellería de Muller e Igualdade.


O custe total das actividades a) e b) será dun máximo de 2997 € + 21% IVE = 3626,37 €uros

O custe total da actividade c) será dun máximo de 1120 € + 4% IVE = 1164,80 €uros

O custe total de todas as actividades organizadas por mor do Día da Muller Rural 2022 (IVE

incluido) é de 4791,17 €uros.


Ferrol, na data que consta na sinatura dixital


O funcionario, CONFORME,

David Monteagudo Martínez A concelleira delegada de Muller e Igualdade


Cristina Prados Rubio