Saltar ao contido principal

Conferencia -coloquio con Armando Fernández Steinko Xoves 21 de abril ás 19 h. no Centro Cívico de Canido - Ferrol


                   A A.C. FUCO BUXÁN convídate á conferencia, e posterior coloquio, que leva por título

 ‘Ucrania. Orígenes y consecuencias de un conflicto’ na que intervirá o catedrático de Socioloxía da

 Universidad Complutense de Madrid Armando Fernández Steinko (www.ucraniasincensura.com). Nun

 momento de relato polarizado, de insidiosas tácticas de desinformación, de baleiros informativos, dende a

 A.C. Fuco Buxán, queremos, con esta actividade e cunha voz rigurosamente analítica, deternos nas claves

 dun conflito que nos afecta tan directamente coas súas repercusións presentes e futuras e co ánimo de

 acadar respostas solventes fomentando o pensamento crítico e reflexivo. Armando Fernández Steinko,

 que estudou socioloxía, historia e literatura en distintas universidades de Europa (Friburgo, Hamburgo) e

 Canadá (Brock), como ensaísta ten publicadas numerosas monografías e decenas de artigos relacionados

 cos movementos sociais, socioloxía i economía do delito. Algúns dos seus últimos libros levan por título

 ‘Tres ciclos para domesticar un siglo’ (2001), ‘Clase, trabajo y ciudadanía’ (2004), ‘Las pistas falsas del

 crimen organizado’ (2008), ‘Delincuencia, finanzas y globalización’ (2013) e ‘La economía ilícita en

 España’ (2021). Xoves 21 de abril ás 19 h. no Centro Cívico de Canido - Ferrol 

A A.C. FUCO BUXÁN convídate á conferencia, e posterior coloquio, que leva por título ‘Ucrania. Orígenes y consecuencias de un conflicto’ na que intervirá o catedrático de Socioloxía da Universidad Complutense de Madrid Armando Fernández Steinko (www.ucraniasincensura.com). Nun momento de relato polarizado, de insidiosas tácticas de desinformación, de baleiros informativos, dende a A.C. Fuco Buxán, queremos, con esta actividade e cunha voz rigurosamente analítica, deternos nas claves dun conflito que nos afecta tan directamente coas súas repercusións presentes e futuras e co ánimo de acadar respostas solventes fomentando o pensamento crítico e reflexivo. Armando Fernández Steinko, que estudou socioloxía, historia e literatura en distintas universidades de Europa (Friburgo, Hamburgo) e Canadá (Brock), como ensaísta ten publicadas numerosas monografías e decenas de artigos relacionados cos movementos sociais, socioloxía i economía do delito. Algúns dos seus últimos libros levan por título ‘Tres ciclos para domesticar un siglo’ (2001), ‘Clase, trabajo y ciudadanía’ (2004), ‘Las pistas falsas del crimen organizado’ (2008), ‘Delincuencia, finanzas y globalización’ (2013) e ‘La economía ilícita en España’ (2021). Xoves 21 de abril ás 19 h. no Centro Cívico de Canido - Ferrol