Saltar ao contido principal

INGRESO MÍNIMO VITAL

 [13:48, 20/1/2022] : Así é «a paguilla» do Ingreso Mínimo Vital: contías e datas de pago


As pensións mínimas, as non contributivas e o ingreso mínimo vital aumentarán un 3% en 2022


Do mesmo xeito que as pensións tanto as contributivas como as non contributivas, o Ingreso Mínimo Vital (IMV) revalorizouse coa entrada no ano novo. Por esa razón, os beneficiarios desta prestación terán unha nova cuantía mensual que, ademais, no mes de xaneiro, verase incrementada aínda máis.

Paga compensatoria


A razón é que os perceptores do IMV recibirán unha paga compensatoria pola revalorización de 2021, que foi inferior ao IPC rexistrado este ano. Así, co obxectivo de que estes cidadáns non perdan poder adquisitivo, abónaselles unha compensación cando a inflación anual termina sendo superior …

[13:50, 20/1/2022] Inacio: Estas serán as cantidades:


Un adulto: 88,20 euros.

Un adulto e un menor: 134,07 euros.

Un adulto e dous menores: 160,53 euros.

Un adulto e tres ou máis menores: 186,99 euros.

Dous adultos: 114,66 euros.

Dous adultos e un menor: 141,12 euros.

Dous adultos e dous menores: 167,58 euros.

Dous adultos e tres ou máis menores: 194,04 euros.

Tres adultos: 141,12 euros.

Tres adultos e un menor: 167,58 euros.

Tres adultos e dous ou máis menores: 194,04 euros.

Catro adultos: 167,58 euros.

Catro adultos e un menor: 194,04 euros.

Resto de unidades: 194,04 euros.

Como e cando se cobrase a "paguilla"


Esta compensación realízase nun único pago a ano vencido que o INSS ingresa en xaneiro. A data exacta varía en función da entidade bancaria onde cada persoa beneficiaria teña domiciliados os pagos, pero na maioría dos casos recibirase durante a segunda quincena de xaneiro e moi probablemente coincidirá co ingreso da primeira pensión de 2022, que a Seguridade Social realizará o día 25.


|||||||