Saltar ao contido principal

De Rafael Pillado Lista

 

             De Rafael Pillado Lista 

Estimadas amigas e amigos: estos días recibin a mala noticia de que padezco cancro. Cancro producido polo amianto. Un mesotelioma que limita o meu tempo de vida. 

No transcurso de ese tempo, quiero pedirvos que informes a todo o mundo. Non quero que a niña enfermidades e a de tantos afectados, sexa clandestina. Pretendo ademáis que a miña reclamación sexa ocasión para denunciar os responsables dos nosos asesinatos silenciosos. Unha dictadura fascista que tras ser financiada pola banca Mara, recibeu do dictador autorización en exclusiva para importar sin límites, o amianto, e que a través de Uralita contaminou a Auga, as terras, os tellados i edificaciones, e mata e sigue matando a miles de persoas. 

Pretendo tamen contribuir, mientras dure, a celebración do 50 Aniversario do 10 de marzo de 1972.

Aperta forte, sempre.