Saltar ao contido principal

Foto publicada en "La dura luz de la memoria". Memorias II de Rafael Pillado.

Unha desas persoas que atenderon caladamente a numerosos feridos foi o practicante Felipe Dopico 

Bouzamayor, na súa casa-consulta da Porta de Neira, Santa Mariña. Hoxe, un parque nese barrio leva o 

seu nome. Nesta foto, na que están moitos dos protagonistas do 10 M 72, de pé no centro, de traxe 

negro.

Foto publicada en "La dura luz de la memoria". Memorias II de Rafael Pillado. 

Unha desas persoas que atenderon caladamente a numerosos feridos foi o practicante Felipe Dopico Bouzamayor, na súa casa-consulta da Porta de Neira, Santa Mariña. Hoxe, un parque nese barrio leva o seu nome. Nesta foto, na que están moitos dos protagonistas do 10 M 72, de pé no centro, de traxe negro.

Foto publicada en "La dura luz de la memoria". Memorias II de Rafael Pillado.