Saltar ao contido principal

Profesor XOSÉ LEIRA López

 Poema ao DEZ DE MARZO, do profesor José Leira López, (1951-2019), dedicado a Rafael Pillado e publicado no seu poemario “Canto custa instalarse no amor”, con limiar de X.L. Méndez Ferrín e epílogo de Fermín Bouza Álvarez. Espiral Maior, 1996.
https://gl.wikipedia.org/wiki/Xos%C3%A9_Leira_L%C3%B3pez