Saltar ao contido principal

Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública - Resumo do ano 2016

Compartimos o informe que nos fan chegar dende a Asociación Galega para a Defensa da Sanidade Pública de balance da sanidade neste ano 2016: 1. Se mantén a insuficiencia económica: O orzamento sanitario público baixou un 18.3% desde 2009, sendo a Atención Primaria a mais prexudicada con un 22.3% fronte a un 0.2% da hospitalaria.
 2. Falta persoal: Desde o inicio da crise perdéronse 1.795 prazas na sanidade pública, 1.154 en AP e 641 nos hospitais: 513 prazas de médicos (392 en AP e 121 en hospitais), 184 prazas de enfermería hospitalaria e a 1.121 prazas de persoal non sanitario.
 3. Faltan camas: Pese a eliminarse 447 camas hospitalarias públicas este verán pecháronse máis de mil.
 4. Segue vixente o Real Decreto 16/2012 que deixou sen dereito a asistencia a inmigrantes en situación irregular, mozos e mozas ou que emigraron mais de tres meses fora don Estado. O “Programa Galego de Protección Social e da Saúde Pública” e un parche que non resolve a vulneración do dereito a universalidade da asistencia. 
 5. Prosegue o desmantelamento e privatización dos servizos asistenciais:
  • O modelo de Colaboración Público-Privada para construír o Novo Hospital de Vigo presenta innumerables deficiencias como consecuencia da redución de mais de 400 camas, quirófanos (31.4%) , camas de UCI (25.5%) o Urxencias (55.5%), o Radioloxía (45%). A Xunta licitou a ampliación e xestión privada do hospital de Ourense (CHOU) favorecendo á empresa concesionaria –integrada por ACS, Indra e La Caixa-, en 41 millóns de euros. A ampliación do hospital do Salnés foi adxudicada á multinacional Cofely-Suez.
  • Renovouse o Concerto Singular co hospital privado Povisa de Vigo, que supón pagar un canon anual de 75 millóns de euros pola utilización de 403 camas, pese a ter menos recursos humanos e materiais que os hospitais do SERGAS.
  • Manteñense os problemas nos Servizos de Hemodinámica, Radioterapia e Medicina Nuclear no hospital de Lugo.
  • Segue paralizado o proxecto de creación de Hospital Único de Pontevedra 
  • Continua o desmantelamento de servizos dos Hospitais Comarcais e das súas áreas sanitarias. 
  • Somentes construíronse 6 dos 66 novos Centros de Atención Primaria previstos no Plan de Mellora
  • Manteñense as Xerencias Integradas que someten a Atención Primaria as Xerencias Hospitalarias. 
  • Privatizouse o Laboratorio Central de Galicia, adxudicado a multinacional UNILABs, o que pon en perigo os laboratorios dos hospitais públicos, que poderán pechar progresivamente como en Vigo
  • Mantense a empresa Galaria S.A., incumprindo o compromiso de integrar os servizos de Radioterapia, a Medicina Núclear/PET e a Resonancia Magnética na sanidade pública. 
  • Mantense o Socio Tecnolóxico polo que as mesmas empresas que fabrican os aparellos tecnolóxicos controlan os equipos que deben adquirir os hospitais, fixan o seu prezo e deciden onde se ubican. 
  • Os Institutos Biomédicos de Investigación dos hospitais públicos do Sergas (acollidos ao modelo empresarial, coa participación das multinacionais farmacéuticas) seguen controlando e dirixindo a investigación sanitaria, coa axuda da chamada Compra Pública Innovadora que impulsa a innovación financiando a investigación empresarial e a compra dos bens e servizos resultantes, que reserva os resultados da I+D financiada publicamente as empresas privadas. 
  • Mantense a Lei de Racionalización do Sector Público que legalizou o patrocinio privado de todos os Servizos do SERGAS, mentres que “A Axencia de Docencia, Formación, Investigación, Innovación e Avaliación de Tecnoloxías e Servizos Sanitarios” e da “Axencia Galega de Sangue e Tecidos” mantén aos profesionais do sistema público fora do control da docencia e da avaliación das tecnoloxías. 
  • Prosegue o deterioro da Saúde Mental como consecuencia da paralización do Plan Estratéxico de Saúde Mental Galicia 2006-2011. 
  • Unicamente tres hospitais públicos ofertan a Interrupción Voluntaria do Embarazo polo que a maioría das mulleres ten que trasladarse a centos privados en Madrid con risco para a súa saúde. Ningún dos 10 Centros de Planificación Familiar mantén unha atención integral e de calidade, debido aos recortes de persoal e a potenciación da atención privada. 
  • Segue deteriorándose a Atención as Drogodependencias: Polas reducións das axudas a atención xurídica e penal das persoas en risco de exclusión social; ao financiamento dos Equipos de Prevención dás drogo-dependencias; e os convenios con as Comunidades Terapéuticas, cos Centros de Atención a Drogodependentes e do Alcoholismo.
 6. As listas de espera seguen elevadas e manténdose ocultas as non estruturais (deixáronse de publicar trimestralmente e só ofrecen datos dos dous últimos anos, para evitar comparacións).
 7. Manteñense privatizados os Servizos Estratéxicos do Sergas (en mans de empresas multinacionais e fondos de inversión)
  • Servizo de ambulancias
  • Historia clínica electrónica (Ianus): concedida a Indra (xestiona os datos sanitarios da poboación). 
  • Telecomunicacións, cedidas a Telefónica. 
  • A Plataforma Electrónica, cedida a Netaccede, fondo de capital risco por ex-altos cargos da Xunta e Caixanova, e xestionada por un directivo que provén da auditora Deloitte. 
  • O teléfono de cita previa, tamén en mans de Netaccede. 
  • O servizo de subministro e loxística cedido a Severiano Servicio Móvil 
  • O mantemento dos equipos sanitarios adxudicado á Ibérica de Mantenimiento SA.
  • A xestion da limpeza e enerxía entregada ao Grupo Norte 
  • O servizo de catering dos hospitais, adxudicado a Mediterránea-Arturo, do fondo de inversion Portobello (Banco de Santander, BBVA, CAM/Sabadell, Bankia) e de Arturo Fernández (vicepresidente da CEOE e imputado no caso Bankia). 
  • Os servizos de protección radiolóxica cedidos a General Electric, empresa que fabrica os equipos é a que realiza o control de calidade. 
  • As contratacións públicas do Sergas. Transferidas a Plataforma Electrónica Vortal Connecting Bussines, participada por Microsoft, Telefónica e Indra, que xestionan tamén a teleasistencia, a receita electrónica e a historia clínica.
 8. As Unidades de Xestión Clínica (UXC): o próximo paso cara a privatización do Sistema sanitario público que pretenden converter os servizos de AP e Hospitais en empresas autonomas.Respecto ao punto 4 desta listaxe, a Plataforma en Defensa da Sanidade Pública tamén nos fixo chegar o pasado mes de decembro o seguinte comunicado:Estimados/as amigas/os envíovos o Manifesto da Rede pola Defensa do Dereito a Saúde integrada por Médicos do Mundo, Asociación Galega de Medicina Familiar e Comunitaria, Foro da Inmigración, Amnistía Internacional, Asociación Galega para a Defensa dá Sanidade Pública e Plataforma SOS Sanidade Pública. Este documento de consenso pretende a derrogación do RD Lei 16/2012 que suprimiu o dereito á asistencia sanitaria a inmigrantes, novas e persoas que traballen tres meses fose do Estado, ademais de obrigar aos xubilados a pagar os medicamentos e incremento o copago ao resto da cidadanía, e ten pendente de desenvolvemento a creación de dúas novas carteiras de servizos de copago e estender os mesmos a próteses e transporte en ambulancias.

Desde a Plataforma pretendemos recoller firmas de rexeitamento de traballadores do Sistema Sanitario a devandito decreto (colaboran por agora CIG, CCOO, UGT e PROSAGAL) e presentar mocións de apoio a esta solicitude no Parlamento de Galicia, concellos, deputacións, colexios de médicos, enfermaría, psicólogos, traballadores sociais, asociacions de profesionais sanitarios, etc., (achegámosche o documento de moción tipo) , para o que esperamos contar coa vosa colaboración activa para facelos chegar a estas institucións. 


Un cordial saúdo

Manuel Martin
SOS Sanidade Pública