Saltar ao contido principal

Ilegalidade do procedemento español de execución hipotecaria O Tribunal de Xustiza da Unión Europea (TJUE) deu un varapalo á normativa española sobre desafiuzamentos, confirmando a ilegalidade do procedemento español de execución hipotecaria desde fai vinte anos. O TJUE, de obrigado cumprimento para os xuíces españois, pasa por encima até da normativa estatal e conclúe que se vulnera de forma clara os dereitos fundamentais das persoas afectadas e concretamente o dereito á defensa.

Máis info en Rede Apoio Mútuo Ferrolterra


ENCONTRO SOCIAL
Conxunto de colectivos, asociacións, organizacións e persoas, unidas para enfrontarse á Estafa chamada Crise e ás políticas neoliberais, mediante propostas, denuncias, demandas e mobilizacións, e construíndo outro modelo social, baseado na complementariedade, solidariedade, reciprocidade e cooperación coa creación e mantemento dunha Rede de Apoio Mutuo. O Encontro Social de Ferrol Terra, reúnense na Asemblea de movementos, organizacións e persoas. Non se trata só de saír da Crise, trata-se de saír do Capitalismo.

ASEMBLEA PLENARIA
Xuntanza aberta a todas as persoas e entidades que teñan interese en dinamizar a Rede Social de Ferrol Terra, tendo como punto de partida o Manifesto do Encontro Social e a Carta de Principios do FSM.

***
A nova acción política, terá como unha das tarefas principais, construír unha economía alternativa, baseada en 'Compartir e Cooperar', fronte ao modelo Capitalista de 'Acumular e Competir'. Mais estas tarefas deberán formar parte dun proxecto ideolóxico, político e social de transformación, onde á existencia do sector público é fundamental (Alimentación, Financeiro, Enerxía, Infraestruturas, Sanidade, Ensino, Servizos Públicos...)
COMISIÓNS DE TRABALLO
C. de Economía Social e Calidade de Vida.
Que integra provisionalmente á Comisión para conseguir un
Parque de Vivendas Sociais de Aluguer.
C. de Diagnose e Comunicación
C. de Inmigración
(Asemblea Sen Papeis Ferrol)
C. de Agricultura (P)
C. para a constitución dun Servizo Comunitario de Defensa Xurídica
(en estudo)
XORNADAS
As Xornadas son un instrumento do Encontro para a información, debate e formación (Exemplos de xornadas feitas até agora: tres Xornadas de Economía Social e Finanzas Éticas; e unha Xornada de traballo e debate dos Estatutos de Arméria)