Saltar ao contido principal

PRAGA DA PATACA

 
Enlace sobre as zonas infestadas, as zonas tampón e as medidas para a erradicación e control na PRAGA DA PATACA. Trátase dunha Resolución da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, que saíu publicada hoxe no Diario Oficial de Galcia (DOG):

 RESOLUCIÓN do 8 de marzo de 2017, da Dirección Xeral de Gandaría, Agricultura e Industrias Agroalimentarias, pola que se establecen as zonas infestadas e as zonas tampón e se implementan as medidas para a erradicación e control con respecto ao organismo de corentena Tecia solanivora Povolny ou couza guatemalteca da pataca na Comunidade Autónoma de Galicia, establecidas no Real decreto 197/2017 polo que se establece o Programa nacional de control e erradicación de Tecia (Scrobipalpopsis) solanivora Povolny

 https://www.xunta.gal/dog/Publicados/2017/20170310/AnuncioG0426-080317-0003_gl.html