Saltar ao contido principal

COUSAS PARA FACER CAMPAÑA “EU APOIO A ILP”

 COUSAS PARA FACER

CAMPAÑA “EU APOIO A ILP”


Importante- todos os materiais promocionais e contidos de deseño gráfico da

campaña se poden personalizar cos logos das plataformas e colectivos locais que

colaboren na mesma.

1-MOSTRAR APOIO PÚBLICO:

 NA WEB DE SOS SANIDADE

- apoio a ILP como colectivo

- apoio a ILP como persoal sanitario

- manifesto da xente da Cultura e o Arte

- rexistro como grupo local ou plataforma- para aparecer no mapa da web e no contacto

da web

 NA PROPIA WEB do colectivo ou entidade- incluindo un banner personalizado que

enganchará coa web de SOS

 NAS REDES SOCIAIS- difundindo os contidos de SOS e animando aos seguidores

das nosas redes a que sigan as redes de SOS e se suscriban na web para recibir

as novidades.


2-FACERSE ESTABLECEMENTO COLABORADOR- non compromete a nada, soamente

é para servir de punto de información sobre a campaña.

 rexistro na web

 poñer a pegatina na porta do establecemento ou local


3-REALIZACIÓN DE posibles ACTIVIDADES

 organización de charlas e coloquios

 mesas informativas na rúa: coincidindo con mercadillos, ferias locais, festas

gastronómicas....

 proxección de pelis e documentais relacionados

 estrea do docu de SOS SANIDADE: organizar cun centro sociocultural do

concello, cun cineclube, asociación de veciños...

 foliada pola sanidade

 reparto de marcapáxinas en bibliotecas

 reparto de postais para rellenar cunha frase e enviar ao presidente da xunta e

ao conselleiro de sanidade– na porta da oficina de correos

 organización dalgún evento deportivo “ EU APOIO A ILP”: unha carreira,

maratón, carreira ciclista, regata de dornas, rutas de senderismo... a cousa non

é organizar de cero senón aliarse con algún club o colectivo deportivo que vaia


a facer algo e o dediquen á sanidade.


4-CONTACTO CON POSIBLES COLABORADORES

 animar a colectivos de todo tipo ( asoc.culturais, clubs deportivos, asociacións

de veciños, asociación de estudiantes, ANPAS, cofradias de pescadores,

comunidades de montes, grupos musicais,...) a mostrar apoio público na web e

se se quere tamén se pode participar activamente: colocando o banner na súa

web, diifundindo en redes sociais....

 contactar con persoal sanitario para que grabe pequeño video cunha frase de

denuncia “PORQUE ( algo que esté a pasar) “, rematando o video coa frase

“EU APOIO A ILP”. Grabación co móvil en horizontal.

 Contacto coa xente da Arte e a cultura para que fagan cousas relacionadas

cos defensa da sanidade pública: poemas, música, cancions, pinturas murais,

concertos....

 Animar a establecementos locáis ( panaderías , farmacias, cafeterías e bares,

tendas locais...) a que fagan colaboradores e teñan info e afiches nos seus

establecementos ( incluso posibles videos se teñen pantallas) , que se rexistren

na web, lles poñemos pegatina na porta, posibles carteis A3 nas portas ou

escaparates....

 imprentas e fotocopiadoras

 se lles deixa unha copia en dixital de todos os materiais e un cartel

avisando ao público de que nesa tenda pódense facer os materiais de

SOS sanidade pública: diseño de pegatinas, carteis, marcapáxinas,

camisetas, chapas..... un menú cun precio pechado para que todo o

mundo saiba e poida encargar.

 Se lles pode propoñer que na trasera da carpetilla de papel onde

entregan as fotocopias metan temporalmente o cartel de “eu apoio a ILP”

 Realización de camisetas “EU APOIO A ILP” a precio de coste .

Poñeríamos na web de sos sanidade pública o enlace a tenda

 Pegatina na entrada do establecemento como establecemento

colaborador.


 contactar con xente mediática de todo tipo para que apoie públicamente:

- asinando o manifesto da xente da cultura na web.

- movendo info de sos sanidade pública nas súas redes sociais

- grabando un pequeño video cunha frase de apoio co móvil en horizontal, rematando o

video coa frase “EU APOIO A ILP”


5- DIFUSIÓN E COLOCACIÓN DE MATERIAIS NA RÚA

 animar á xente a colocar o logo redondo ( impreso en pegatina ou impreso en

papel tamaño folio e recortado) nas fiestras da casa, na fiestra ou na traseira do

coche, en fiestras de ambulatorios, centros de saúde, hospitáis....

 Carteis co logo e diferentes frases variadas. Para poñer na rúa e nas portas de


tendas, locais comerciais, no interior de buses de linea

 faixas de tea ou plástico para poñer en pontes , pasarelas , balcóns das casas,

ou sitios de moita visibilidade. Coas frases variadas que van nos carteis

 lonetas nas farolas- , é necesario que o grupo local ou plataforma se encargue

de decidir cantas lonetas e en que rúas, así como de solicitar o permiso ao

concello, o custe a cubrir polo crowfunding ou posibles patrocinadores locais. A

loneta colgarase coa excusa dunha “foliada pola sanidade”


6- COLABORACIÓN COA LONGA DOCUMENTAL. Pódese participar aportando

documentación, colaborando nas grabacións ou na producción audiovisual, ou sendo

entrevistado como plataforma, colectivo, persoal sanitario, experto nunha temática

relacionada... Vaise estrear online na web(en aberto e gratuito) o venres antes do debate

da ILP no Parlamento de Galicia.


7 COLABORACIÓN no MAPA DE ALERTAS DA SANIDADE. Vaise colocar na web un

mapa con todos os centros sanitarios de galicia e ponchando en cada un aparecerán os

problemas concretos detectados en cada sitio. Colgarase a semana antes do debate da

ILP no Parlamento de Galicia, Estará na web o formulario para cubrir e aportar datos, se

fará unha campaña nas redes sociais.

OUTRAS IDEAS

 persoal sanitario-

- pegatina ou chapa co logo redondo “eu apoio a ILP” na bata ou ropa de traballo.

- Mascarillas escritas coa frase “ EU APOIO A ILP”

- pegatina co logo “eu apoio a ILP” no fonendo ou outros aparatos de traballo.

 pinturas murais e grafitis- buscar xente con muros ou paredes que teñan

visibilidade hacia fóra e as deixen para facer muráis, falar con pintores ou

artistas de graffiti locáis que se animen a facer algo e metan unha das frases da

campaña. Se pode falar con tendas ou marcas de pinturas que apoien

patrocinando coa pintura e a cambio se mete o seu logo.

 Proxeccións pola noite lo logo ou de algunha frase en muros da rúa, no

suelo da rúa ou en fachadas de edificios. Pódese facer desde casas

particulares con proxectores pequenos ou desde colectivos colaboradores como

bibliotecas, centros socioculturais,....

 colaboración con bares e restaurantes que poñan manteis individuais de

papel nas mesas ou servilletas de papel , que impriman unha tirada

persoalizada co seu logo e o logo de “EU APOIO A ILP” con algunha frase dos

carteis

 colaboración con panaderias que entreguen bolsas de papel personalizadas

, que fagan unha tirada co logo “EU APOIO A ILP” e algunha frase das dos

carteis,

 farmacias con bolsas personalizadas: fagan unha tirada co logo “EU APOIO


A ILP” e algunha frase das dos carteis

 clubs deportivos de calquera deporte e calquera categoría; que poñan nos

seus polideportivos ou pabellons unha faixa e carteis “EU APOIO A ILP”. Que

os deportistas poñan dorsais co logo “EU APOIO A ILP”

 colaboración con concellos :que poñan carteis nos espazos públicos que teñen

concertados para publicidade de actividades propias do concello: mupis das

paradas de autobús, pantallas nas rúas, no interios dos autobuses, traseiras

dos buses, portas dos taxis... pódese propoñer coma publicidade dunha

conferencia sobre o tema organizada polo concello, que se faría na semana

antes do debate no parlamento . Se faría un cartel específico para cadad caso ,

cos logos que fagan falta,


Actividades factibles y urgentes

Actividades factibles pero que requieren mas esfuerzo

Actividades complicadas, pero factibles segun plataformas